mapa Polski z zaznaczonymi miastami - siedzibami uczelni wyższych korzystających z serwisu

Biuro Karier UMK
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu


ul. Gagarina 33, 87-100 Toruń
tel. +48 (56) 611 46 43

 


Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

logo Biura Karier Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Biuro Karier UW
Uniwersytet Warszawski


ul. Krakowskie Przedmieście 32, 00-927 Warszawa
tel. +48 (22) 552 07 63

 


Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

logo Biura Karier Uniwersytetu Warszawskiego

Akademickie Centrum Karier UO
Uniwersytet Opolski


ul. Grunwaldzka 31, pok. 2, 45-054 Opole
tel. +48 (77) 452 70 54

 


Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

logo Akademickiego Centrum karier Uniwersytetu Opolskiego

Biuro Karier UŚ
Uniwersytet Śląski w Katowicach


ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
tel. +48 (32) 359 19 82

 


Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

logo Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Biuro Karier UKSW
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa
tel. +48 (22) 380 96 98

 


Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

logo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Biuro Karier IRZiBŻ PAN w Olsztynie
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie


ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn
tel. +48 (89) 523 46 31

 


Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

logo Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

Biuro Karier i Praktyk Uniwersytetu DSW
Dolnośląska Szkoła Wyższa


logo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Biuro Karier, Promocji i Współpracy UP
Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku


ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok
tel. +48 +134 65 5978

 


Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Biuro Karier CM UMK
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

ul. Curie-Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
tel. +48 (52) 585 36 97

 


Inspektor Ochrony Danych Osobowych: