Międzyuczelniana baza ofert pracy, staży, praktyk i wolontariatu

Oferty

Wszystkie 94.649

Aktualne 358

Użytkownicy

Studenci / Absolwenci 72.872

Pracodawcy 21.813

Biura Karier 8

Male logo serwisu

Zrzeszone uczelnie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Uniwersytet Opolski

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Biuro Karier UMK
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ul. Gagarina 33, 87-100 Toruń
tel. +48 (56) 611 46 43
biurokarier@umk.pl

 

www.biurokarier.umk.pl
facebook.com/BiuroKarierUMK


Inspektor Ochrony Danych: abi@umk.pl

Akademickie Centrum Karier UO
Uniwersytet Opolski

ul. Katowicka 87A, 45-061 Opole
tel. +48 (77) 452 70 54
kariera@uni.opole.pl

 

http://kariera.uni.opole.pl
facebook.com//ack.uni.opole/


Inspektor Ochrony Danych: iod@uni.opole.pl

Biuro Karier UPH
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Biuro Karier UŚ
Uniwersytet Śląski w Katowicach

ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
tel. +48 (32) 359 19 82
bk@us.edu.pl

 

http://bk.us.edu.pl/
facebook.com/biurokarier


Inspektor Ochrony Danych: iod@us.edu.pl

Biuro Karier UWM
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

ul. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn
tel. +48 (89) 524 52 62
biurokarier@uwm.edu.pl

 

http://www.uwm.edu.pl/kariera/
facebook.com/Biuro-Karier-UWM-642580905773467


Inspektor Ochrony Danych: bkw@uwm.edu.pl

Biuro Karier IRZiBŻ PAN w Olsztynie
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn
tel. +48 (89) 523 46 31
m.luba@pan.olsztyn.pl

 

http://pan.olsztyn.pl/
facebook.com/


Inspektor Ochrony Danych: zakrzewska-haluszka@pan.olsztyn.pl

Biuro Karier UW
Uniwersytet Warszawski

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. +48 (22) 552 07 63
biurokarier@adm.uw.edu.pl

 

http://www.biurokarier.uw.edu.pl
facebook.com/BiuroKarierUW.fanpage


Inspektor Ochrony Danych: iod@adm.uw.edu.pl

Biuro Karier UKSW
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa
tel. +48 (22) 569 97 98
biurokarier@uksw.edu.pl

 

http://www.bk.uksw.edu.pl
facebook.com/https://www.facebook.com/BK.UKSW


Inspektor Ochrony Danych: iod@uksw.edu.pl