Kierownik projektu

Promocja i informacja:
Anna Bielawiec-Osińska
redakcja@biurokarier.edu.pl

Administrator serwisu

Zgłoś błąd / problem techniczny do:
Grzegorz Markowski
admin@biurokarier.edu.pl

Informacja dla Uczelni chcących dołączyć do serwisu

Serwis biurokarier.edu.pl jest rozwijany w ramach projektu Serwis Akademickich Biur Karier (SABK) Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatycznego (MUCI). Projekt SABK zrzesza obecnie 8 uniwersytetów i jest otwarty i gotowy na przyjęcie kolejnych Akademickich Biur Karier. Aby dołączyć do projektu SABK Uczelnia musi zostać członkiem (udziałowcem lub stowarzyszonym) MUCI.

Dlaczego warto przystąpić do projektu SABK?

Serwis służy do kompleksowej obsługi ofert pracy, staży, praktyk i wolontariatu oraz umożliwia wysyłanie powiadomień o szkoleniach i warsztatach oraz newsletterów. System umożliwia studentom/absolwentom samodzielne tworzenie profilu zawodowego i generowanie CV oraz określanie preferencji zawodowych, na podstawie których wysyłane są automatyczne powiadomienia mailowe o nowych ofertach z wybranego zakresu. Oferty dodane przez zarejestrowanych pracodawców, po weryfikacji przez pracowników Biur Karier, są dostępne dla wszystkich zalogowanych użytkowników.

Serwis biurokarier.edu.pl jest dostosowany do współpracy z Uniwersyteckim Systemem Obsługi Studiów (USOS, kompleksowe oprogramowanie wspomagające proces obsługi toku studiów), co znacznie ułatwia przyłączenie i korzystanie z serwisu (m.in. automatyzacja tworzenia kont użytkowników), jednak Uczelnia nie musi mieć wdrożonego oprogramowania USOS, aby móc dołączyć do projektu SABK.

Szczegółowe informacje o zakresie usług i możliwości oferowanych przez serwis biurokarier.edu.pl można uzyskać na stronach:

Kontakt dla Biur Karier rozważających przystąpienie do projektu SABK: Anna Bielawiec-Osińska.