Dlaczego warto korzystać z serwisu?
  • Bezpłatne umieszczanie i wysyłanie ofert do kandydatów
  • Baza osób z wyższym wykształceniem
  • Współpraca z Biurami Karier - wsparcie w procesie dotarcia do odpowiednich kandydatów
Za co odpowiada opiekun firmy w serwisie?

Każdy pracodawca zakładający konto w serwisie trafia pod opiekę jednego Biura Karier (wybranego podczas rejestracji). Oferty składane w serwisie docierają do wszystkich kandydatów (niezależnie od tego, pod opieką którego biura zostału dodane i zaakceptowane).

Kwalifikacje a kompetencje zawodowe

"Są dwa rodzaje wiedzy: kiedy posiadamy wiedzę w jakimś przedmiocie lub wiemy, gdzie znaleźć potrzebne informacje." Cytat Johnsona dobrze obrazuje jedną z podstawowych dychotomii istotną dla współczesnych specjalistów do zarządzania zasobami ludzkimi: kwalifikacje - kompetencje.