Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 16 maja 2018

Dane gromadzone w serwisie

Studenci/Absolwenci

 1. Registration of this group of users is conducted by employees of Career Centres of universities united in the „Portal of Academic Career Centres” (SABK) project, after receiving an agreement for processing personal data from a student/alumnus.
 2. W przypadku Uczelni korzystających z Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) konta zakładane są poprzez wskazanie opcji przystąpienia do serwisu biurokrier.edu.pl w systemie.
 3. Niektóre Uczelnie zrzeszone w projekcie SABK dają swoim studentom i absolwentom możliwość samodzielnego utworzenia konta w serwisie za pośrednictwem USOS.
 4. Podczas migracji danych z USOS automatycznie przekazywane są następujące dane: imię, nazwisko, data urodzenia, dane adresowe, telefon, mail, informacje o odbywanych lub zakończonych studiach na danej uczelni: kierunek, rok rozpoczęcia i ukończenia, informacje o pracy dyplomowej, doktorskiej i zdobytych uprawnieniach.
 5. Numer PESEL służy do komunikacji między bazą danych USOS a serwisem.
 6. Wszystkie dane dotyczące studiów, pochodzące z systemu obsługi studiów są domyślnie ukryte przed innymi użytkownikami. Student/absolwent sam, po zalogowaniu decyduje, które z tych danych mają być widoczne dla innych użytkowników systemu: pracodawców oraz pracowników macierzystego Biura Karier.
 7. Student/absolwent samodzielnie wprowadza do systemu dodatkowe informacje, jak: umiejętności IT, znajomość języków, odbyte kursy, zdobyte specjalności, doświadczenie zawodowe, preferencje zawodowe.

Pracodawcy

 1. Osoby będące pracodawcami samodzielnie rejestrują swoją firmę w portalu, podając takie dane jak nazwa firmy, adres, dane kontaktowe oraz konto główne firmy (do logowania w systemie biurokarier.edu.pl).
 2. Poza danymi dotyczącymi firmy w bazie danych serwisu przechowuje się informacje o ofertach udostępnianych przez pracodawcę. Oferty są wprowadzane przez pracodawców i zawierają takie informacje jak: rodzaj pracy, stanowisko, obszar zawodowy, wymagania, typu znajomość języków, ukończone studia, doświadczenie, kompetencje zawodowe.

Wszyscy użytkownicy

 1. Serwis biurokarier.edu.pl dodatkowo gromadzi informacje o takich zdarzeniach jak: zalogowanie i wylogowanie określonego użytkownika, wysłanie maila kontaktowego do pracodawcy w odpowiedzi na ofertę, przekazanie maila do studenta/absolwenta przez biuro karier. Są w nim również przechowywane konta dostępowe pracowników biur karier.

Wykorzystanie zgromadzonych danych

 1. Dane związane z uwierzytelnieniem: nazwa użytkownika i hasło sa używane do logowania do serwisu przez właściciela danych, tj. osobę należącą do jednej z trzech grup: student/absolwent, pracodawca, pracownik biura karier.
 2. Dane studentów / absolwentów pozwalają na realizację zadań doradcom zawodowym w biurach karier. Jeśli student/absolwent umożliwi dostęp do swoich danych pracodawcom, to przedstawiciele firm zarejestrowanych w serwisie mogą wyszukiwać kandydatów do pracy poprzez specyfikacje takich kryteriów jak: ukończone studia, doświadczenie, znajomość języków, preferencje zawodowe.
 3. Oferty zamieszczone przez przedstawicieli firm są udostępniane wszystkim zarejestrowanym użytkownikom z grup studenci/absolwenci oraz pracownicy biur karier, przy czym studenci/absolwenci widzą wyłącznie oferty zaakceptowane przez pracowników biur karier.
 4. Student/absolwent uzyskuje dostęp do maila pracodawcy, który opublikował ofertę pracy, jeśli jako typ kontaktu wskazano w ofecie adres mailowy.
 5. Maile i telefony umieszczone w danych pracodawców oraz studentów/absolwentów są wykorzystywane przez pracowników biur karier do kontaktu się z pracodawcami oraz studentami/absolwentami.
 6. Na postawie zbieranych automatycznie informacji dotyczących logowania, dostępu do ofert itp. w serwisie są generowane i prezentowane dane statystyczne.

Zmiana danych osobowych

 1. Student/absowent może w każdej chwili zażądać usunięcia jego danych z serwisu. Pracownik biura karier zatwierdza żądanie usunięcia i następnie, najpóźniej w czasie kolejnej migracji danych, dane osoby są trwale usuwane z systemu.
 2. Zmiana danych osobowych jest wykonywana przez właściciela danych, przy czym w przypadku studenta/absolwenta nie jest możliwa modyfikacja danych pobranych z systemu obsługi studiów USOS.
 3. Podczas codziennej migracji danych aktualizowane są, zgodznie z bieżącym stanem w systemie USOS, dane dotyczące studiów, dyplomów, uprawnień.
 4. Dane pracodawców mogą zostać zmodyfikowane będź skasowane przez pracodawcę. Pracownik biura karier ma możliwość wygenerowania nowego hasła dla pracodawcy lub usunięcia danych pracodawcy na jego życzenie.
 5. Danych zbieranych automatycznie podczas pracy systemu nie można zmienić ani usunąć.

Wykorzystywanie plików cookies

 1. Serwis wykorzystuje pliki cookies wyłącznie do przechowywania bieżącej sesji użytkownika, po zalogowaniu do serwisu. Z tego powodu, zgodnie z interpretacją nowelizacji ustawy Prawo komunikacyjne przekazaną przez Rzecznika Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, nie jest wymagane powiadamianie użytkowników o stosowaniu tej technologii.

Zabezpieczenie danych

 1. Komunikacja między komputerem użytkownika a serwerem świadczącym serwis biurokarier.edu.pl jest realizowana z użyciem bezpiecznego protokołu SSL (Secure Socket Layer). Do bazy danych oraz jej kopii zapasowej nie mają dostępu osoby trzecie.

Zmiany polityki prywatności

 1. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.