active_info
The offer you selected (reference id: 420/22/PC) was withdrawn and replaced by the new version shown below.
Information

  • You can see now only a part of selected offers.
  • Full version of offers in this portal is available only for registered users.

Job info
Reference number
1301/22/PC
Profession
Ekodoradca
Professional area
Agriculture / Farming / Gardening / Forestry / Environment Protection
Job type
praca czasowa
Form of work
stacjonarna
Candidate type
Student/Absolwent
Country
Polska
Voivodeship
mazowieckie
City
Warszawa
Duties
- pozyskiwanie wniosków o udzielenie dotacji na modernizację kotłowni w terenie poprzez pomoc mieszkańcom przy wypełnianiu wniosków oraz skompletowanie koniecznych załączników, a także dostarczanie kompletnych wniosków do Urzędu Dzielnicy,
- wprowadzanie danych i informacji zawartych w „Deklaracjach dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw" do systemu,
- świadczenie usług informacyjno-edukacyjnych w miejscu udostępnionym Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę oraz na terenie Dzielnicy poprzez:
a) informowanie mieszkańców o możliwości uzyskania dotacji na trwałą likwidację kotłów lub palenisk na paliwo stałe albo olej opałowy i zastąpienie ich innymi rozwiązaniami,
b) pomoc w zakresie wypełniania wniosków o udzielenie dotacji i przekazywanie mieszkańcom przydatnych informacji dotyczących likwidacji ww. kotłów lub palenisk,
c) informowanie mieszkańców o konieczności i możliwych sposobach złożenia „Deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw",
- przyjmowanie od mieszkańców w terenie wersji papierowej Deklaracji,
- roznoszenie ulotek.
Requirements

Occupation in accordance with area
Natural science, Technical science

Study subjects
chemia, Biologia, inżynieria środowiska, Geografia, geodezja i kartografia, Ochrona środowiska, inżynieria zagrożeń środowiskowych, Inżynieria ekologiczna


Competences / General skills / Soft skills
CapabilityCommunication skills (level 3)
ResistanceBeing responsible (level 3)
TasksSelf-independence (level 3), Scrupulousness and accuracy (level 3), Aim orientation (level 3)
PeopleClient orientation (level 3)
MotivationCommitment (level 3)
ToolsWork organization (level 3)
level 3 - helping, supporting, inspiring, crossing aims, improving work, creating new methods of performance

Employment condition
Praca wykonywana w siedzibie wybranego Urzędu Dzielnicy oraz na terenie Dzielnicy
5900.00 PLN Gross monthly
Stałe wynagrodzenie miesięczne plus 100 zł brutto za każdy pozyskany w terenie kompletny wniosek.
16-02-2022
02-06-2022