Offer: 4988/23/PS

Information

  • You can see now only a part of selected offers.
  • Full version of offers in this portal is available only for registered users.

Job info
Reference number
4988/23/PS
Profession
Główny Specjalista ds. rozwoju kadr
Professional area
Public Administration
Job type
permanent job
Form of work
stationary
Candidate type
---
Country
Poland
Voivodeship
Masovian Voivodeship
City
Warszawa
Duties
Główne odpowiedzialności:
- projektowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń jako trener wewnętrzny dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy.

Charakterystyka pracy:
- projektowanie i prowadzenie szkoleń wzmacniających kompetencje społeczne pracowników, realizowane w formie warsztatów,
- prowadzenie szkoleń w ramach adaptacji pracownika w pierwszym dniu pracy oraz warsztatów w ramach adaptacji kierownika z zarządzania ludźmi,
- realizacja działań wspierających i rozwojowo-edukacyjnych dla pracowników urzędu,
- współpraca z komórkami organizacyjnymi urzędu w zakresie zadań Zespołu Trenerów Wewnętrznych,
- sporządzanie analiz i sprawozdań z zakresu działania Zespołu Trenerów Wewnętrznych,

- znajomość zagadnień potrzebnych do realizacji zadań oraz aktów prawnych:
- ustawa o pracownikach samorządowych,
- wiedza z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz procesów HR - szczególnie wdrożenia pracownika do pracy, obszarów rozwojowych i form kształcenia dorosłych,
- znajomość narzędzi pracy trenera i procesu grupowego,
- znajomość tematyki związanej z kompetencjami społecznymi.
Requirements

Other requirements
Niezbędne wymagania:
- wykształcenie wyższe I lub II stopnia,
- minimum 4-letni staż pracy,
- powyżej 4-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkoleń -warsztatów w biznesie, oświacie, administracji lub 3-letnie doświadczenie zawodowe ww. zakresie oraz 1 rok doświadczenia w zakresie kierowania ludźmi,
- kwalifikacje trenera do prowadzenia szkoleń-warsztatów,
Employment condition
Oferujemy
- umowę o pracę,
- dodatek stażowy (przysługuje po przepracowaniu 5 lat na podstawie umowy o pracę),
- rozwój zawodowy,
- trzynaste wynagrodzenie,
- dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
- szeroką ofertę świadczeń socjalnych dla Ciebie i Twojej rodziny,
- zapomogi i pożyczki na cele mieszkaniowe.

Miejsce pracy: praca wykonywana będzie w budynku przy pl. Bankowym 2. Budynek jest wyposażony w podjazd i system kontroli dostępu. Szerokość wejścia, ciągi komunikacyjne dostosowane są dla osób z niepełnosprawnościami. Drzwi windy mają szerokość 80 cm. W budynku na każdym piętrze znajduje się toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Stanowisko pracy: związane z: pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, rozmowami telefonicznymi i obsługą klienta wewnętrznego. Praca będzie wykonywana w budynku przy pl. Bankowym 2 oraz innych lokalizacjach urzędu.
---
Aplikowanie możliwe jedynie za pośrednictwem Systemu E-rekrutacja Urzędu m.st. Warszawy:
https://erekrutacje-bip.um.warszawa.pl/
Wyszukaj ogłoszenie nr: UM/6784/2023/ZL/DOL i aplikuj.
18-09-2023
28-09-2023