Międzyuczelniana baza ofert pracy, staży, praktyk i wolontariatu

Oferty

Wszystkie 71.981

Aktualne 1.090

Użytkownicy

Studenci / Absolwenci 49.655

Pracodawcy 17.646

Biura Karier 6

pp
Male logo serwisu

  • Widzisz tylko fragment wybranej oferty.
  • Oferty w serwisie dostępne są tylko dla zalogowanych użytkowników.

Informacje o pracy
11409/17/PS
Asystent ds. Rekrutacji / Researcher
Kadry/HR/Doradztwo zawodowe: Specjalista HR
Polska
mazowieckie
Warszawa - Ochota
praca stała
Student/Absolwent
• Poszukiwanie kandydatów z wykorzystaniem różnorodnych kanałów komunikacyjnych
• Proponowanie nowych strategii/źródeł dotarcia do kandydatów
• Przeprowadzanie wstępnej selekcji kandydatów zgodnie z poszukiwanym profilem
• Prowadzenie bieżącej komunikacji z kandydatami, umawianie spotkań, zbieranie referencji
• Zarządzanie bazą kandydatów
• Przygotowywanie i publikowanie ogłoszeń o pracę
• Wsparcie biura w zakresie prowadzonych działań z obszaru HR

Wymagania
Praca zgodna z obszarem kształcenia
nauki humanistyczne, nauki społeczne
Kierunki studiów
psychologia, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Umiejętności IT
Opis Poziom
Programy biurowe / Microsoft Office / Excel zaawansowany
Programy biurowe / Microsoft Office / Word zaawansowany
Programy biurowe / Microsoft Office / PowerPoint zaawansowany
Języki
angielski B2 - ponadśredniozaawansowany


Dodatkowe wymagania
Oczekiwania:
• Wykształcenie wyższe lub ostatni rok studiów, kierunki: zarządzanie zasobami ludzkimi, psychologia i pokrewne
• Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku zdobyte np. w trakcie praktyk
• Wiedza z zakresu kanałów social media (np. GoldenLine, LinkedIn, Twitter, Instagram i inne)
• Umiejętność budowania profesjonalnych relacji biznesowych z kandydatami w kontakcie telefonicznym i mailowym
• Zdolność analitycznego myślenia oraz szybkiego docierania do informacji i wyciągania wniosków
• Nastawienie na realizację celów
• Wysoka orientacja na szczegóły i skrupulatność w realizacji zadań
• Umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej
• Proaktywna postawa

Informacje o ofercie
Korzyści:
• Pełna wyzwań praca w organizacji finansowej będącej liderem bankowości w Polsce
• Możliwość dalszego rozwoju zawodowego i poszerzania wiedzy
• System szkoleń i programów rozwojowych
• Stabilne zatrudnienie i atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych
• Praca w organizacji wyznającej zasadę Work-Life Balance
---
W tytule maila należy wpisać: HR/1/2017

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

* Jednocześnie informujemy, iż rozpatrywane będą jedynie aplikacje zawierające poniższą klauzulę o ochronie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla celów obecnych i przyszłych rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2016 r., poz. 922.). Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ny, że Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jest administratorem moich danych osobowych, że dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu realizowania wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia oraz związanych z tym zatrudnieniem, że moje dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Bank umów. Nadto oświadczam, że swoje dane udostępniam dobrowolnie oraz że zostałam/em pouczona/y o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawianiu w przypadku, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.”
26-10-2017
30-11-2017