Międzyuczelniana baza ofert pracy, staży, praktyk i wolontariatu

Oferty

Wszystkie 71.981

Aktualne 1.090

Użytkownicy

Studenci / Absolwenci 49.655

Pracodawcy 17.646

Biura Karier 6

Male logo serwisu

  • Widzisz tylko fragment wybranej oferty.
  • Oferty w serwisie dostępne są tylko dla zalogowanych użytkowników.

Informacje o pracy
11659/17/PS
Pracownik Administracyjny Sekretariatu
Administracja publiczna: Pracownik administracji centralnej (Ministerstwa/inne)
Polska
mazowieckie
Warszawa
praca stała
Student/Absolwent
Profesjonalna organizacja pracy i obsługa sekretariatu Dyrektora jednostki.

Wymagania
Praca zgodna z obszarem kształcenia
nauki humanistyczne, nauki społeczne
Kompetencje zawodowe / miękkie / społeczne
PotencjałKomunikatywność (poziom 3), Elastyczność (poziom 3)
OdpornośćBranie odpowiedzialności (poziom 3)
ZadaniaSumienność i dokładność (poziom 3)
LudziePraca zespołowa (poziom 3)
MotywacjaZaangażowanie (poziom 3)
NarzędziaOrganizacja pracy (poziom 3)
poziom 3 - pomaganie, wspieranie, inspirowanie, przekraczanie celów, usprawnianie pracy, tworzenie nowych metod działania


Informacje o ofercie
 Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
 Pracę w prestiżowej instytucji państwowej (urzędzie administracji rządowej);
 Ciekawe szkolenia i perspektywę rozwoju zawodowego oraz osobistego.
---
Kandydaci proszeni są o przysyłanie adresowanego do Szefa CBA podania wraz z następującymi załącznikami:

1. Kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania na stronie www.cba.gov.pl w zakładce „Nabór do służby”),
2. Curriculum Vitae,
3. List motywacyjny,
4. 2 aktualne zdjęcia paszportowe (4,5 x 3,5 cm).

Dokumenty można składać listem tradycyjnym na adres:
Szef CBA
Al. Ujazdowskie 9
00-583 Warszawa
lub pocztą elektroniczną: rekrutacja@cba.gov.pl (w tytule maila proszę wpisać SEKRETARIAT)
02-11-2017
30-11-2017