Intercollegiate database of jobs, internships, voluntary work offers

Offers

All 95.137

Current 492

Users

Students / Alumni 74.389

Employers 21.923

Career Centres 8

,,Aplikacyjne prace dyplomowe - skuteczny start zawodowy"

    Projekt ma na celu opracowanie modelu pozwalającego na praktyczne zastosowanie wiedzy zdobywanej na studiach. Narzędziem służącym temu są prace dyplomowe powstające we współpracy i na zamówienie zewnętrznych partnerów – firm, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych – oraz na potrzeby projektów grantowych realizowanych w ramach Uniwersytetu. Projekt stanowi odpowiedź na potrzebę przygotowania absolwentów do praktycznego wykorzystywania wiedzy w pracy, ale też na rosnące zapotrzebowanie wymiany danych, wiedzy i kompetencji między sektorem nauki a biznesem, instytucjami publicznymi i NGO'sami.

Więcej informacji o projekcie


Current offers

  • Here is a list of current offers from biurokarier.edu.pl portal.
  • The full version of all offers and advanced search are available only for registered users.

Zakres pracy dyplomowej/ zagadnienia badawczego Tytuł/temat pracy dyplomowej Location
City
Date
of issue
expiry
Job Type
No results found.