Find an offer
Application diploma theses - effective professional start
Prace aplikacyjne to prace, które powstają we współpracy i na zamówienie zewnętrznych partnerów – firm, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych – oraz na potrzeby projektów grantowych. Aplikacyjne prace dyplomowe to szansa na praktyczne zastosowanie wiedzy zdobywanej na studiach oraz możliwość wdrożenia wyników pracy dyplomowej w codziennej działalności przedsiębiorstw, organizacji czy instytucji.

To odpowiedź na potrzebę przygotowania absolwentów do praktycznego wykorzystywania wiedzy w pracy, ale też na rosnące zapotrzebowanie wymiany danych, wiedzy i kompetencji między sektorem nauki a biznesem, instytucjami publicznymi i NGO'sami.

Baza aktualnych ofert prezentuje możliwe do podjęcia obszary tematyczne zgłoszone przez pracodawców do opracowania w ramach współpracy pomiędzy uczelnią – studentem – partnerem zewnętrznym. Zachęcamy do zgłaszania swoich propozycji.

---

Projekt Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy był realizowany na Uniwersytecie Warszawskim w latach 2017-2020. Studenci kierunków humanistycznych i społecznych, dzięki wsparciu doświadczonych promotorów przygotowali 52 prace dyplomowe, odpowiadające na zapotrzebowanie przedsiębiorstw, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych.

W ramach projektu wypracowano model na praktyczne zastosowanie wiedzy zdobywanej na studiach oraz wdrożono narzędzia administracyjne, organizacyjne i prawne mające na celu wsparcie procesu animowania współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Wypracowano również rozwiązania wspierające podnoszenie kompetencji, umiejętności oraz rozwijania sieci kontaktów pomiędzy przedstawicielami uczelni – studentami – partnerami zewnętrznymi.

Realizacja projektu odbywała się w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Aby uzyskać więcej informacji o projekcie, zapraszamy do kontaktu Biurem Karier Uniwersytetu Warszawskiego.


logo of the project Application diploma theses - effective professional start
Current offers
  • Here is a list of current offers from biurokarier.edu.pl portal.
  • The full version of all offers and advanced search are available only for registered users.
Scope of diploma thesis / research issue Tytuł / temat pracy dyplomowej Location
City
Date
of issue
expiry
Job Type More
No results found.