20.01.2021 - aktualizacja serwisu; w przypadku błędów w wyświetlaniu strony, prosimy o wyczyszczenie pamięci podręcznej przeglądarki i odświeżenie strony

Associated universities

Student / alumnus

Access to job, internship, practice and voluntary work offers. Automatical notification about new offers consistent with professional preferences. Applying via our portal.
Professional profile and CV generation.

Employer

Adding job, internship, practice and voluntary work offers (free of charge) for people with higher education.
Notifying users about new offers consistent with their professional preferences.
Support of the recruitment process by Career Offices.

Current offers

456

Student / alumnus

76.333

Employers

22.221

Career Centres

8