Student / alumnus

Why is this portal useful?
  • Large database of offers for students and alumni
  • Offers verified by Career Centre
  • Automatic notifications about new offers
Qualifications and professional competences

"Są dwa rodzaje wiedzy: kiedy posiadamy wiedzę w jakimś przedmiocie lub wiemy, gdzie znaleźć potrzebne informacje." Cytat Johnsona dobrze obrazuje jedną z podstawowych dychotomii istotną dla współczesnych specjalistów do zarządzania zasobami ludzkimi: kwalifikacje - kompetencje.

Why is it worth to specify your professional preferences?

After signing in you can complete your professional preferences in order to: receive notifications about new offers, additional offers, information from career advisors by e-mail as well as to generate the list of all current offers adjusted to you.