Międzyuczelniana baza ofert pracy, staży, praktyk i wolontariatu

Oferty

Wszystkie 93.486

Aktualne 464

Użytkownicy

Studenci / Absolwenci 69.424

Pracodawcy 21.593

Biura Karier 8

Male logo serwisu

Zrzeszone uczelnie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Uniwersytet Opolski
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Male logo serwisu

Strefa studenta / absolwenta

Dostęp do ofert pracy, staży, praktyk i wolontariatu

Automatyczne powiadomienia o nowych ofertach

Aplikowanie za pośrednictwem serwisu

Profil zawodowy dostępny dla pracodawców

Male logo serwisu

Strefa pracodawcy

Bezpłatne dodawanie ofert pracy, staży, praktyk i wolontariatu

Powiadamianie użytkowników o nowych ofertach

Dostęp do profili zawodowych studentów i absolwentów