20.01.2021 - aktualizacja serwisu; w przypadku błędów w wyświetlaniu strony, prosimy o wyczyszczenie pamięci podręcznej przeglądarki i odświeżenie strony
FAQ for students / alumni
  • How to look for offers?
  • How to activate notifications about new offers?
  • How to apply via the portal?
FAQ for employer
  • Is the portal free of charge?
  • How to place job, internship offers?
  • How to create template of an offer?