Międzyuczelniana baza ofert pracy, staży, praktyk i wolontariatu

Oferty

Wszystkie 84.552

Aktualne 1.009

Użytkownicy

Studenci / Absolwenci 58.462

Pracodawcy 19.989

Biura Karier 7

Przewodnik dla studentów i absolwentów

Co warto zrobić podczas pierwszego logowania

Informacje ogólne

Z serwisu mogą korzystać studenci i absolwenci szkół wyższych zrzeszonych w serwisie.


Zakładanie konta

Aktywacja konta

Logowanie

Odzyskanie hasła

Przypomnienia