Międzyuczelniana baza ofert pracy, staży, praktyk i wolontariatu

Oferty

Wszystkie 77.387

Aktualne 1.068

Użytkownicy

Studenci / Absolwenci 52.364

Pracodawcy 18.688

Biura Karier 6

Przewodnik dla studentów i absolwentów

Co warto zrobić podczas pierwszego logowania

Informacje ogólne

Z serwisu mogą korzystać studenci i absolwenci szkół wyższych zrzeszonych w serwisie.


Zakładanie konta

Aktywacja konta

Logowanie

Odzyskanie hasła

Przypomnienia