Międzyuczelniana baza ofert pracy, staży, praktyk i wolontariatu

Oferty

Wszystkie 73.435

Aktualne 1.059

Użytkownicy

Studenci / Absolwenci 50.283

Pracodawcy 17.944

Biura Karier 6

Przewodnik dla studentów i absolwentów

Co warto zrobić podczas pierwszego logowania

Informacje ogólne

Z serwisu mogą korzystać studenci i absolwenci szkół wyższych zrzeszonych w serwisie.


Zakładanie konta

Aktywacja konta

Logowanie

Odzyskanie hasła

Przypomnienia